e

Ünlü Matematikçiler Türk Olanlar Listesi!

117 Okunma
Ünlü Matematikçiler Türk Olanlar Listesi!
avatar

Admin

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Ünlü Matematikçiler Türk Olanlar Listesi!

Uluğ Bey ( 1394 – 1449 )

Ünlü Matematikçiler Türk Olanlar Listesi!
Ünlü Matematikçiler Türk Olanlar Listesi!

Bilim camiasında15. Yüzyıl Astronomu olarak bilinir. Timur’un torunu, Şahruh’un oğlu Maveraünnehir’in Genel Valisi ve Timurlu devletinin imparatorudur. Semerkant’ta medreseler yaptırdı. Semerkant Rasathanesini kurdu. Bilim ve fenle uğraşarak ününü siyasetten çok bilim ve kültür alanında yaptı. Dönemin en ünlü bilginlerini toparlayarak Semerkant’ı uygarlığın başlıca merkezi durumuna getiren kişidir. Bunda Kadızade Rumi ve Gıyaseddin Cemşid ‘in büyük etkisi olmuştur. Kendisini de Tarihçi, matematikçi ve gökbilimçiydi. Kurduğu Gözlemevinde yapılan gözlemler sonucu hazırladığı Uluğ Bey Ziyci adlı eseri Doğu ve Batı Bilim dünyasında bir kaç yüzyıl boyunca kullanılmıştır. 1841 ve 1853 de ingilizceye tercüme edilmiş ve bu eser hakkında son makale 1917 yılında Müşteşrik E.D. Knobel tarafından yazıldığı düşünülürse eserin yazıldığı tarihten 500 yüzyıl geçmesine rağmen etkinliğini sürdürmüştür.

Ömer Hayyam ( 1048 -1122 )

Ünlü Matematikçiler Türk Olanlar Listesi!
Ünlü Matematikçiler Türk Olanlar Listesi!

Ömer Hayyam 11. yüzyılın ikinci yarısının en ünlü matematikçi ve astronomu İranlı bilginidir. Astronomi, müzik, fizik, matematik dallarında eserler yazdı. Üçüncü dereceden denklemlerin çözümlerine ilişkin genel bir yöntem geliştirdi. Öklit’in paraleller aksiyomu üzerine özgün çalışmalar gerçekleştirdi. Günümüzdeki esas ününü şairliği ve rubaileriyle kazanmıştır. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmiyor. Bazı araştırmacılar 1048-1122 yılları arasında yaşadığını belirtiyorlar.

İbn-i Sina ( 980 – 1037 )

Ünlü Matematikçiler Türk Olanlar Listesi!
Ünlü Matematikçiler Türk Olanlar Listesi!

Batıda Avicenna adıyla bilinen büyük fizikçi, filozof, matematikçi ve hekim. Matematikte sayılar kuramını Diophantus yöntemleri üzerine kurarak, bu teoremlere önemli ekler yaptı. Bir tam sayının 9’la bölümünden kalan artıkları bilindiğinde, bu sayının karesinin ve kübünün 9’la bölümünden kalan artıkları bulmak üzerine geliştirdiği yöntem meşhurdur. Esas ününü, felsefe ve tıp alanında yapmıştır.

El Biruni Ebu’l Reyhan-ı Beyrunî ( 973 – 1048 )

Ünlü Matematikçiler Türk Olanlar Listesi!
Ünlü Matematikçiler Türk Olanlar Listesi!

11″yüzyılın ilk yarısının en ünlü astronom ve matematikçisi. Felsefe ve coğrafya alanlarında da çalışmalaryaptı. Sayılar kuramı, Hint hesabı, ay ve güneş tutulmaları, matematik coğrafya, enlem ve boylam tayini, kuyruklu yıldızlar, küre geometrisi gibi konularda yazılmış 113 kadar eseri (toplam sayfası 13.000 ‘u geçer) bilinir. Geometride, açıyı üçe bölme problemini de içeren cetvel ve pergel ile çözülemeyen bir grup problem vardır ki, bunlar matematik tarihinde “Biruni problemleri” olarak bilinir. Daire içine çizilmiş 9 kenarlı düzgün poligonun bir kenarının uzunluğunu özgün bir yöntemle hesapladı. Pi sayısının hesabı üzerine çalıştı, sinüsler teoremini kendine özgü bir yöntemle kanıtladı.

Trigonometriye sekant, cosecant ve cotangent fonksiyonlarını eklemiştir.

Cahit Arf ( 1910 – 1997 )

Ünlü Matematikçiler Türk Olanlar Listesi!
Ünlü Matematikçiler Türk Olanlar Listesi!

Ülkemizde matematiğin simgesi haline gelen Cahit ARF 1910 yılında Selanik’te doğdu. 1932 yılında Galatasaray Lisesi’nde matematik öğretmenliği, 1933 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde profesör yardımcısı (Doçent adayı) olmuştur. Doktorasını 1938 yılında Almanya’da Clölting Üniversitesi’nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi’ne dönen ARF. 1943’de profesör. 1955’de Ordinaryüs Profesör oldu. 1964-1965 yılları arasında Fransa’da bulunan Prineiton’dakı Yüksek Araştırma Enstitüsü’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1938 yılından beri Cahit ARF cebir, sayılar teorisi, elastisite teorisi, analiz, geometri ve mühendislik matematiği gibi çok çeşitli alanlarda yaptığı çalışmalarla matematiğe temel katkılarda bulunmuş, yapısal ve kalıcı sonuçlar elde etmiştir.

Bütün Türk matematikçilerine dolaylı veya dolaysız bir şekilde esin kaynağı olmuş, yaptığı uyarılar ve verdiği fikirlerle çevresindeki tüm matematikçilerin ufuklarını genişletmiş ve çalışmalarını yeni bir bakış açısıyla yönlendirmelerini saklamıştır.

Ala al-Dīn Ali ibn Muhammed (1403-16 Aralık 1474)

Ünlü Matematikçiler Türk Olanlar Listesi!
Ünlü Matematikçiler Türk Olanlar Listesi!

Timurlu bir ilahiyatçı , hukukçu , astronom , matematikçi ve fizikçiydi . 1472’den bir süre önce Osmanlı İmparatorluğu’na yerleşmiştir. [1] Uluğ Bey’in bir müridi olarak , en çok astronomi fiziğinden bağımsız olarak astronomik fiziğin gelişimi ile tanınır . doğal felsefe ve Astronominin Felsefeye Bağlılığı Hakkındaki adlı eserinde Dünya’nın dönüşü için ampirik kanıtlar sağlamak için . Ali Kuşçu, Uluğ Bey’in ünlü eseri Zij-i Sultani’ye ve Osmanlı hilafetinde çeşitli geleneksel İslam bilimlerinin ilk çalışma merkezlerinden biri olan Sahn-ı Seman Medresesi’nin kurulmasına katkılarının yanı sıra , aynı zamanda Hz. astronomi üzerine çeşitli bilimsel çalışmaların ve ders kitaplarının yazarı.

Sıradaki içerik:

Ünlü Matematikçiler Türk Olanlar Listesi!